ĐIỀU KHOẢN CỦA BENELLI

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH BENELLI - BENELLI WARRANTY POLICY

 

Benelli với các dòng sản phẩm có chất lượng và độ bền cao. Chúng tôi tin tưởng với chính sách bảo hành 24 tháng hoặc 12.000 km sẽ đem lại sự hỗ trợ tốt nhất cho Qúi khách hàng. Công tác kiểm tra và bảo dưỡng xe tại các đại lý được Benelli ủy quyền phải tuân theo những tiêu chuẩn qui định, và bảo đảm tính chuyên nghiệp nhằm bảo đảm quyền bảo hành xe cho khách hàng và trách nhiện của các bộ phận có liên quan.

 

BENELLI stands for reliability and quality. Our faith in our products is such that we provide a 24-month or 12,000 KM manufacturer’s warranty on our bikes. Professional servicing and inspections by authorized BENELLI dealers must be carried out to maintain the right to claim under warranty.

 

NỘI DUNG BẢO HÀNH - WARRANTY CONTENT

1. Tất cả sản phẩm của Benelli đạt các tiêu chuẩn được nêu bên dưới sẽ được hưởng chế độ bảo hành. Chi phí linh kiện bảo hành sẽ được chi trả bởi Benelli

Any Benelli products which meets the requirements below will be serviced according this warranty policy. The cost for parts replacement will be covered by Benelli.

A. Xe phải được phân phối bởi cửa hàng chính thức hay từ các đại lý được ủy quyền của Benelli

Benelli motorcycle which is sold by Benelli official distributors or dealers.

B. Xe phải được sử dụng theo đúng như trong sổ tay hướng dẫn và sử dụng các linh kiện thay thế chính hãng

The motorcycle must be used under normal operation and only with Benelli genuine parts.

C. Tất cả các sản phẩm Benelli còn trong thời hạn bảo hành

Any Benelli product which is valid in the warranty period

D. Yêu cầu bảo hành phải được gửi bởi các đại lý được ủy quyền và được kiểm tra bởi các kỹ thuật đã qua đào tạo của Benelli.

Warranty claim must be submitted trough Benelli authorized dealers with the inspection from Benelli authorized technical staff.

E. Bằng chứng bảo dưỡng đúng hạn tại các đại lý ủy quyền của Benelli

Provide proof of warranty coverage to such Benelli authorized dealers

I. Cà vẹt xe - Vehicle registration

II. Sổ bảo hành xe - Benelli Warranty Card

III. Bằng lái xe - Driver’s license

 

2. Bảo hành sẽ bị từ chối nếu vi phạm vào một hoặc nhiều mục được nêu dưới đây

GENERAL EXCLUSIONS from this warranty shall include any failures caused by:

      A. Không bảo dưỡng xe đúng kì và đầy đủ trong khung thời gian quy định, hoặc bảo quản xe không đúng với hướng dẫn được nêu ra              trong Sổ hướng dẫn sử dụng

      Lack of proper maintenance or storage as specified in the Owner's Manual.

      B. Xe đã sử dụng quá tải trọng, hoặc vận hành không đúng như trong hướng dẫn sử dụng

      Abnormal or over-limitation operation not suggested by Owner's Manual.

      C. Linh kiện thay thế không phải chính hãng, sử dụng sai loại nhiên liệu, dầu bôi trơn…

                  Replacement with non-genuine parts or fuel/lubrication oil not suggested by Owner's Manual.

      D. Tai nạn, ngã xe, các yếu tố bất khả kháng

                   Accident, collision damage, act of God or any other irresistible factors.

      E. Bảo dưỡng tại các đại lý hay cơ sở không được ủy quyền bởi Benelli

                  Serviced by non-authorized Benelli warranty provider

       F. Dùng các linh kiện để “độ”, chế, không được cho phép bởi Benelli nhằm thay đổi hiệu suất xe

                 Consuming, disassembling or retrofitting parts, any customized modification may cause performance change

      G. Xe dùng cho mục đích biểu diễn, đua, thương mại hay các mục đích phi cá nhân khác

      Skill performance, race, rental operation or other conditions not meeting the normal usage

      H. “Tua” công tơ mét

     Changing/Adjusting the mileage of speedo meter

      I. Các hư hỏng hay rỉ sét do thời tiết

     Damage or rust caused by natural environment

3. Linh kiện hay tình huống không nằm trong danh mục bảo dưỡng

Items or situations which is not included in the warranty service:

A. Các linh kiện bề ngoài, không liên quan đến khả năng vận hành của xe

Perceptual appearance which does not affect to performance

B. Linh kiện tiêu hao, như dầu bôi trơn, bóng đèn, dây điện, bugi, lọc gió, lọc nhớt, nước mát, ắc-qui, dây curoa, sên, má phanh, bố nồi, phốt nhớt, cao su, roan….

Consumable parts such as oil, bulb, wire, spark plug, air filter, engine oil filter, coolant liquid, battery, belt, chain, brake shoe, clutch disc, oil seal, rubber, gasket and so on

C. Các yếu tố thời tiết, hóa học ảnh hưởng tới vẻ ngoài xe

Smudging, bird dung, sealcoating or other defect caused by climate, sulphur, salt or other chemical factors

 

4. Benelli sẽ không chi trả cho các trường hợp dưới đây

Benelli is not responsible for covering the cost for following conditions:

A. Chi phí bảo dưỡng định kì

Maintenance charge for regular maintenance

B. Các chi phí phát sinh trong kì bảo dưỡng (như thuê xe ngoài, chi phí điện thoại…..)

All cost caused by regular maintenance within warranty period(such as rental for substituted bike, phone/fax cost or closed business lost)

C. Tiền phạt đăng kiểm do không bảo dưỡng định kì

Fine for failure of emission test caused by lack of regular maintenance

5. Mục Bảo hành - Warranty terms

A. 12.000 km hoặc 2 năm. Mong quý khách hàng rõ thông tin chi tiết bên dưới

Twelve thousand kilometers or two years. Please refer below for warranty duration:

B. Có biển số: bắt đầu từ khi có biển (yêu cầu: cà vẹt xe)

With license plate: Starting from the license date(vehicle blue card is required)

C. Không hoặc chưa có biển: bắt đầu từ ngày mua (yêu cầu: hóa đơn mua bán)

Without license plate: Starting from the purchasing date(purchase invoice is required)

D. Bảo hành cho bình điện sẽ là trong vòng sáu tháng từ ngày giao xe

Warranty for battery will be six months since the delivery date

 

6. Yêu cầu bảo hành đúng hạn

Timeliness of a valid warranty claim

A. Khách hàng phải đưa xe tới đại lý hay cơ sở bảo hành được ủy quyền để yêu cầu bảo hành trong vòng 10 ngày từ khi phát hiện lỗi. Bất cứ thiệt hại, hư hỏng do chậm trễ trong việc yêu cầu bảo hành, sẽ miễn trừ trách nhiệm của Benelli, vấn đề này có thể hiểu là từ bỏ quyền bảo hành.

Customers should send the bike back to an authorized dealer for the warranty claim within 10 days since the problem appears. Any damage caused by delayed treatment will not be covered under the warranty. Benelli will consider this as warranty rights abandon.