'Rực lửa' với giải đua xe Benelli Việt Nam tại Bà Rịa